TJänster

Farm Mixer-servicen är ett förmånligt sätt att förse varje boskap med lämpligt kraftfoder. Pohjanmaan Rehujauhatus Oy kan vid behov komma till gården med alla andra komponenter som behövs för utfodring med undantag av spannmål. I vår service ingår även malning av spannmål. Vi gör en skräddarsydd foderblandning enligt kundens eget foderrecept eller vi kan planera ett foderrecept i samarbete med en representant för Finska Foder. Egen spannmål förädlas till smakligt och mångsidigt foder i en Farm Mixer-fraktblandning.

Kraftfodret kan portioneras med den teknik man har och då behöver man inte investera i nya utfodringssystem. Det blir mindre foderkostnader när man utfodrar med så mycket egen spannmål som möjligt och den egna spannmålens och ensilagets utfodringskvalitet kompletteras av andra köpta komponenter. Man sparar också med foderfrakt. Man kan tillverka ca två månaders foder på en gång. På gården lagrar man endast den färdiga blandningen och spannmålen, och ingen lagring behövs för enstaka foderkomponenter.

Pohjanmaan Rehujauhatus har nu Finska Foders sortiment som är planerat för blandning på egen gård. Man kan komplettera den egna blandningen t.ex. med proteinkoncentrat, melass, mineralfoder, energikompletterande foder eller effektiva vitaminer. Varje komponent som ska tillsättas till den egna blandningen uppfyller de hygien- och kvalitetskrav som den ska uppfylla. Därför är en egen blandning en för gården säker och lönsam utfodringslösning.

Ta kontakt! Vi berättar gärna mer om hur lätt och enkelt det är att göra en egen blandning. Vi har 20 års erfarenhet av tillverkning av foderblandningar.

Galleri

I våra tjänster ingår tillverkning av foder, malning av spannmål och förmedling av spannmål. I vårt utbud ingår även foderblandningar för ekologisk produktion. Nedan finns referenser, information och bilder av våra tjänster.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.