Fraktmalning och spannmålsförmedling

Farm Mixer-fraktmjölnaren Pohjanmaan Rehujauhatus Oy (Österbottens fodermalning) förädlar din spannmål till det foder du behöver. Med undantag av spannmål tar vi med oss alla andra foderkomponenter som behövs för en hög avkastning. Du behöver inte lagra mineral eller andra foderråvaror på din gård.

Vi skräddarsyr en blandning enligt mjölkgårdsrådgivarens anvisningar. I blandningen använder vi moderna fraktionsdestillat för fraktmalning. Resultatet blir just det foder du och din gård behöver.

Vi har fyra blandningsbilar med en årskapacitet på ca 25 miljoner kg foder. Vårt verksamhetsområde är hela Österbotten, mellersta Finland, Kajanaland och Savolax. Våra kontor finns i Kalajoki och Lillby.

Pohjanmaan Rehujauhatus Oy grundades år 2000 och har 5+2 anställda. Vi har fyra foderanläggningsbilar och en foder-/spannmålsbil.